เข้าสู่ระบบการบันทึกพิกัดรหัสสถิติศุลกากร
Username :
 
 (เลขสถานที่ 8 หลัก)
Password :
 

ข้อแนะนำ : เพื่อความปลอดภัย เมื่อ Log in เข้าระบบในครั้งแรกแล้ว ควรเปลี่ยน password ทันที
 
ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบการนำเข้าอาหาร

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานที่นำเข้าอาหาร
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดรหัสสถิติศุลกากร
  4. Key ข้อมูลลงระบบนี้ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับการขอ License per invoice

         กรณีพบว่าข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งข้อมูลไปยังสำนักอาหาร โทร 02-5907297 02-5907176
  โทรสาร 02-5907258 หรือ mail ไปที่ food@fda.moph.go.th

         กรณีพบว่าข้อมูลใบอนุญาตต้องแก้ไข กรุณาเร่งยื่นแก้ไข ณ One stop service ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เธžเธดเธเธฑเธ”เธฃเธซเธฑเธชเธจเธธเธฅเธเธฒเธเธฃ 11 เธซเธฅเธฑเธ เธญเธฒเธซเธฒเธฃ